Det er nå lansert en pilot på historieoppgaver for elever i den videregående skolen på NDLA (Nasjonal digital læringsarena). Piloten er laget i et samarbeid mellom statsarkivene i Trondheim, Kristiansand, Oslo, Tromsø og Kongsberg, Riksarkivet og NDLA Historie. I første omgang er det lansert oppgaver knyttet til 2. verdenskrig.
 
NDLA har omtrent førti tusen brukere daglig, og er et fylkeskommunalt samarbeid som tilbyr gratis digitale læremidler for den videregående skolen. Følgende oppgaver er basert på kilder i Statsarkivet i Kongsberg: Familien Scharff og Bomberegn over Rjukan.