Statsarkivet har laget et opplegg til ungdomsskolen. Tema for opplegget er andre verdenskrig, som læreplanen i samfunnsfag legger til 9. trinn.
Statsarkivet sitter på en rekke kilder til kunnskap om denne perioden. Hos oss kan man blant annet finne gamle propagandaplakater, gjenstander som politiet beslagla under krigen og rasjoneringskort. Vi har også kilder om både jødeforfølgelsen og rettsoppgjøret etter krigen.

Statsarkivet i Kongsberg tilbyr en omvisning i våre rikholdige 12 km med arkivmateriale, med utgangspunkt i arkivmateriale fra perioden 1940-1945. Vi har også arkivmateriale vedrørende okkupasjonens begynnelse og ikke minst om dagliglivet. I arkivmaterialet finnes det mange interessante og spennende opplysninger!
Historieundervisningen skal ikke lenger kun fokusere på hva man vet, men på hvordan man kan vite. Hvordan vet vi noe? Fordi det står i en bok? Elevene skal læres opp i å forholde seg kritisk til det de leser i blader, aviser, bøker og på internett. Læreplanene legger i stor grad vekt på kildekritikk, og da kan det være lurt å besøke en institusjon hvor elevene kan få tilgang til primærkilder.

Plakat fra 2. verdenskrig med oppfordring om å melde seg som frontkjemper

Rekrutteringsplakat for Waffen SS, hentet fra politiarkivene hos oss.

 

Vi har lagt opp til å bruke ca. en og en halv time på besøket hos oss. Skolene kan selv ta kontakt med oss for å avtale tid, vi kan ta imot hele klasser og tilbudet er gratis! Håper dere benytter dere av denne fantastiske muligheten til et «dykk» i historien.
Velkommen til en lærerik dag hos oss!