Statsarkivet i Kongsberg ble åpnet i 1994 og er landets yngste statsarkiv. Vi har i overkant av 14 000 hyllemeter arkiver fra våre tre fylker, dette inkluderer både arkiver fra statlig forvaltning og privatarkiver. Det eldste materialet vi har er fra midten av 1500-tallet og det nyeste er fra ca. 2000.

Aktuelt

Felles telefontid for hele Arkivverket

Fra 1. januar 2017 skal alle som ringer til Arkivverket oppleve lik service, uansett hvor i landet du befinner deg. Det innføres derfor felles telefontid i Riksarkivet, statsarkivene, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Les mer om felles telefontid.

Lørdagsåpen lesesal høsten 2017

Statsarkivet i Kongsberg fortsetter sitt lørdagstilbud. Vi har åpent en lørdag i måneden, hvor vi stiller med en godt bemannet og aktiv lesesal. Dette er et tilbud for alle som er interessert i slektsgransking og lokalhistorie, og vi oppfordrer fortsatt nybegynnere til å ta seg en tur! Se program og mer informasjon. 

Bruk arkivene!

Om du vil bruke arkivmaterialet kan du besøke vår lesesal, lete i digitaliserte kilder på Digitalarkivet eller kontakte oss. 

Vi tar imot grupper på omvisning og har et eget skoleopplegg for niende klasse. Du kan se smakebiter fra arkivene her på nettsidene eller som vi presenterer i utstillinger i våre lokaler.

Norges dokumentarv

Statsarkivet i Kongsberg har fire bidrag på lista over Norges dokumentarv: Kirkebok for Andebu, som er Norges eldste, Telemarkskanalenes arkiv, Larvik grevskaps arkiv og Kongsberg våpenfabrikks arkiv. Se nettutstilling om våre bidrag til Norges dokumentarv.