Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør Trøndelag går videre med planlegging av arkivutdanning. Styret ved HiST vil beslutte om utdanningen før sommeren 2013. Mulig oppstart 2014.

Høgskolen i Sør Trøndelag jobber videre med planer for arkivutdanning på bachelornivå. Norsk helsearkiv har vært en av initiativtakerne til etablering av denne type utdanning for å sikre nødvendig kompetanse hos framtidige ansatte ved Norsk helsearkiv på Tynset.

Høgskolen i Sør Trøndelag utreder nå faglig innhold og økonomisk plattform for utdanningen, og er avhengig av statlige oppstartsmidler.

Det jobbes også med at utdanningen, i tillegg til undervisning ved Høgskolen i Sør Trøndelag, skal ha en eller annen form for desentralisert tilbud på Tynset.  Dette vil være i form av et tilbud om fjernundervisning  og gjerne som et deltidsstudie ved siden av jobb.  Studietilbudet vil være et samarbeidsprosjekt med Studie og Høgskolesenteret på Tynset.

Det planlegges at styret ved Høgskolen i Sør Trøndelag skal fatte en beslutning om etablering av studiet før sommeren 2013, og med mulig oppstart av studiet i 2014.