Forslag helsearkiv og sentraldepot (Lusparken arkitekter AS)

I statsbudsjett 2014 bevilges det penger til nytt arkivbygg på Tynset.  Bygget skal stå ferdig ultimo 2016, og Norsk helsearkiv vil da bli etablert som en ny virksomhet på Tynset, sammen med Arkivverkets fellesdepot. Det blir et flott og hensiktsmessig arkivbygg.

I statsbudsjett 2014 bevilges det også penger til oppstart av arkivarutdanning ved Høyskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Det er satt som forutsetning at HiST skal gjennomføre fjernundervisning til egnede undervisningslokaler på Tynset. Formålet med fjernundervisningen er å legge til rette for nødvendig fagkompetanse hos mange av de som skal ansettes i arkivdepotvirksomhetene i arkivbygget.

Informasjonen fra det kommende statsbudsjettet ble gjort kjent på et møte på Tynset 3. september. På møtet deltok Kunnskapsministeren, Landbruksministeren, ordfører Bersvend Salbu m.fl. Sannsynligvis er dette første gang at Arkivverket har blitt omtalt i en valgkamp.

For oss som arbeider med etableringen av Norsk helsearkiv på Tynset, er dette inspirerende nytt. Vi kan nå tidfeste våre planer, og gleder oss til å etablere en ny virksomhet og nye arbeidsplasser i Fjellregionen.