Tynset skilt med Tronfjell i bakgrunn

Helsearkiv og sentraldepot skal bygges på Tynset

Samlokalisering arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv

I september 2011 ble det besluttet at arkivverkets sentraldepot skulle samlokaliseres med Norsk helsearkiv på Tynset. Byggeprogrammet for Norsk helsearkiv har stått på vent inntil avklaring om et sentraldepot. Beslutningen er i tråd med anbefalinger gitt i to rapporter fra grupper som har jobbet med kvalitetssikring av forslaget. Dette er også i tråd med Riksarkivarens forslag i budsjettsøknad for 2012.

Planlegging og forberedelser for bygging er igangsatt. Forespørsel om utarbeidelse av byggeprogram er oversendt til Statsbygg. Oppstart av byggeprosess vil være avhengig involvering fra andre statlige organer, grad av deltagelse fra private utbygger, anbudsprosesser m.m. Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet samarbeider om oppføringen av helsearkiv og sentraldepot.

Sammen skal de to institusjonene blant annet danne en enhet for massedigitalisering på Tynset. Norsk helsearkiv baserer seg på masseskanning av pasientjournaler for tilgjengeliggjøring hos forskere som får tilgang materialet. Dette vil gjøres i nært samarbeid med øvrige deler av arkivverket, og være en betydelig aktivitet ved oppstart på Tynset. Det vil være betydelig besparelser for arkivverket med samlokaliseringen.

Tynset kommune foretar nødvendig reguleringsarbeid for tomten som ligger i nærheten av Tynset sykehus. Tomten kan romme flere byggetrinn hvis det skulle bli aktuelt. Representanter fra Norsk helsearkiv, Arkivverket og kommunen var på befaring av tomta i begynnelsen av oktober.

Ledig stilling i Norsk helsearkiv

Norsk helsearkiv har ledig stilling som seniorrådgiver med søknadsfrist 15. januar 2012. Se denne lenken for fullstendig utlysningstekst.