Kulturdepartementet offentliggjør KS2-rapport om Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv på Tynset. Holte Consulting 14. mars 2014  

Øyvind Thomassen holder foredrag

Norsk helsearkiv arrangerte dagsseminar om forslag til helsearkivforskrift 6. mars 2014

Nær 100 personer deltok på Norsk helsearkivs seminar om helsearkivforskriften. Seminaret ble arrangert på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. Helseforetakene, private sykehus og IKT-tjenesteleverandører var invitert. Målgruppen var ansvarlige for elektroniske og fysiske pasientjournaler hos helseforetakene.

Utkastet til forskrift ble presentert av Anne Sofie von Düring fra Helse- og omsorgsdepartementet. Andre eksterne foredragsholdere var Torbjørn Nystadnes fra Helsedirektoratet, Øyvind Thomassen fra NTNU og Ruth Ann Gullbekk fra Ahus.

Seminaret ble blant annet arrangert for å tilrettelegge for diskusjon fram mot høringsfristen som er satt til 1. april 2014.

Norsk helsearkiv vil takke alle deltakere for godt fremmøte på seminaret, og ser fram til videre samarbeid.

Nedenfor følger lenker til foredragene: