Norsk helsearkiv arrangerer seminar om det fremtidige forholdet til spesialisthelsetjenesten 6. mars 2014. Totalt er det påmeldt 103 deltakere. Foredragholdere er bl.a. Anne Sofie von Düring (HOD), Øyvind Thomassen (NTNU), Torbjørn Nystadnes (Hdir) og Ruth Ann Gullbekk (Ahus).

Her kan dere se seminarprogrammet

 

Utdanning ved Tynset Studie- og høgskolesenter

Som mange er kjent med, foretas det nå en kvalitetssikring (KS2) av det prosjekterte arkivbygget på Tynset. Dette er en vanlig prosess når et tiltak har en antatt kostnadsramme høyere enn MNOK 750. KS2-prosessen skal være ferdig i mars 2014. Når kvalitetssikringen er gjennomført, vil regjeringen forelegge saken for Stortinget.

Norsk helsearkiv har med glede registrert at det er stor interesse for det planlagte kompetansetiltaket på Tynset. Det lokale tiltaket er planlagt gjennomført i regi av Tynset Studie- og høgskolesenter. Vi har hittil registrert 271 interessenter. Av disse er omtrent halvparten søkere med bostedsadresse Tynset. Hvis vi inkluderer Fjellregionen totalt så utgjør disse 85% av listen. Utdanningsmessig er det en god fordeling, med ca. halvparten som har påbegynt eller fullført høyere utdanning. Det er fortsatt anledning til å melde sin interesse. Dette kan du gjøre på epost til norsk.helsearkiv@arkivverket.no

Norsk helsearkiv har med interesse sett at det i regi av Tynset Studie- og høgskolesenter er startet et årsstudium innenfor IKT-utdanning. Vi har forstått det slik at IKT-utdanningen vil fortsette, og sannsynligvis utvides til en fullverdig bachelorutdanning fra høsten 2015. Norsk helsearkiv har behov for flere ansatte med IT-kompetanse når virksomheten kommer i drift på Tynset.