Lusparken arkitektutkast Norsk helsearkiv

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og helsearkivregisteret  med høringsfrist 1. april 2014.

I den forbindelse ønsker Norsk helsearkiv å invitere til seminar om forskriften 6. mars 2014.

Vi ønsker å invitere relevante representanter fra regionale helseforetak, helseforetakene, private sykehus og IKT-tjenesteleverandører til et tverrfaglig seminar om forskriften.

Seminaret arrangeres på Radisson Blu Airport Hotell på Gardermoen.

Kontakt Heidi Tronbøl tlf 22 02 27 43, eller Kristine Aasen tlf. 22 02 27 83 for ytterligere informasjon.

Send påmelding til hetr@arkivverket.no innen 11. februar 2014

Her kan dere se program for seminar