Kulturminister Hadia Tajik presenterte Stortingsmelding nr 7, 2012-2013; Arkiv  9. november 2012 i Riksarkivbygningen Ledig stilling som Seniorrådgiver IT-prosjektet. Søknadsfrist 15. januar 2013  

St.prp. 1 HOD

Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for etablering og oppbygging av Norsk helsearkiv. Dette inkluderer budsjettansvaret. Bevilgningen til Norsk helsearkiv for 2013 er foreslått til 10 millioner. Dette er en videreføring av tidligere års bevilgninger.

Statsbygg er gitt i oppdrag av Kulturdepartementet og Helse- og Omsorgsdepartementet å utarbeide forprosjekt med kostnadsramme for arkivbygget på Tynset. Bygget inkluderer også Arkivverkets sentraldepot. Statsbygg har inngått kontrakt med entreprenørselskapet Hent AS. Byggestart og ferdigstillelse av arkivbygget på Tynset må finne sted på et senere tidspunkt en det som tidligere har vært antydet.

Arkivgruppen hos Norsk helsearkiv har tredje kvartal 2012 fortsatt sine befaringer til helseforetakene. Siste besøkte sykehus har vært Hamar, Vestfold og Skien. Foreløpige resultat av besøkene ble presentert på Norsk arkivråds helseseminar 18. september 2012.

Arkivgruppen har i tredje kvartal foreberedt gjennomføringen av en arkivordningspilot. Piloten gjennomføres på et utvalgt materiale fra Lovisenberg sykehus. Resultatet av piloten vil si noe om tidsbruk ved framtidig ordning av pasientjournaler for avlevering til Norsk helsearkiv.

IT-gruppen har begynt arbeidet med pilotprosjekt for skanning. Delvis i samarbeid med Riksarkivet foreberedes en pilot for høyvolum skanning. 

IT-gruppen deltar også i arbeidet med utvilkling av uttrekkstandard for elektroniske pasientjournaler. Arbeidet ledes av Helsedirektoratet.