Foran fra venstre; Salbu, Bolstad, Moen og Trøen. Bak fra venstre; Kolvig og Gausdal

Fredag 16. januar 2015 var en delegasjon fra Tynset på besøk i Riksarkivbygningen. De utsendte fra Tynset hadde møte med riksarkivar Inga Bolstad, avdelingsdirektør Ole Gausdal og direktør for Norsk helsearkiv Tom Kolvig.

På møtet ble det redegjort for status og videre arbeid for etablering av arkivverkets sentraldepot og Norske helsearkiv på Tynset. Delegasjonen fra Tynset informerte om sine erfaringer med prosessen rundt byggesaken, samt om tiltakene kommunen har iverksatt for å møte Arkivverkets behov lokalt.

Før delegasjonen forlot riksarkivbygningen ble det tid for et uformelt møte med alle i Norsk helsearkiv. For ansatte som arbeider med etableringen av Norsk helsearkiv, var det svært hyggelig å møte delegasjonen fra Tynset, og å høre nærmere om kommunen og om Fjellregionen.