Bevaringsplan for privatarkiv i Hedmark

Denne planen vil omfatte de institusjonene som har ambisjon om å drive samlingsforvaltning i pakt med ”Retningslinjer for arbeidet med privatarkiv”. Disse retningslinjene er en forskrift med hjemmel i arkivlovens § 14, Riksarkivaren 2002. Enkelte kommuner og bibliotek forvalter en del privat arkivmateriale, men i realiteten vil det være avdelingene i Hedmark fylkesmuseum som vil delta i planarbeidet. I tillegg er det flere historielag i fylket som oppbevarer privatarkiv. De lagene som ikke har samarbeidsordninger med lokale avdelinger av fylkesmuseet, bør avlevere sitt materiale til en arkivinstitusjon ut fra sikkerhets- og tilgjengelighetshensyn.

Det vil først bli laget en statusbeskrivelse av arkivsamlingene, oppbevaring og forvaltning. Deretter vil statsarkivet og de ulike avdelingene diskutere seg fram til tiltak som planen vil fokusere på. I planprosessen vil vi konsentrere oss om kompetanseheving og god samlingsforvaltning for arkiv. Det vil også være viktig å forankre planen godt blant arkivmedarbeiderne og ledelsen ved museene, og sørge for at planen vil leve videre utenfor skuffen.

Borregaard Skoger AS sine arkiver

Da Statskog SF kjøpte Borregaard Skoger AS i 2010 ønsket ikke statsforetaket å ta vare på den private bedriftens arkiver. Kontorlokalene til Borregaard Skoger AS i Elverum skulle selges i tillegg til Gravberget gård i Våler. I samarbeid med Norsk skogmuseum tok statsarkivet derfor hånd om arkivmaterialet som var lagret disse to stedene. I dag oppbevarer statsarkivet ca. 70 hm med arkiver fra Borregaard Skoger AS. Norsk skogmuseum tok i mot ca. 20 hm. De 70 hm er blitt grovordnet i første kvartal av 2013. Ordningsarbeidet er krevende fordi all opprinnelig systematikk og struktur er brutt, og fordi arkivene også dokumenterer datterselskap og underforvaltninger. I tillegg er en del av materialet i dårlig forfatning og trenger stell. Nå (august 2013) er vi godt i gang med finordning.