Olav Syversen ble ansatt ved Statsarkivet i Hamar i 1998. Han har ansvar for administrasjon og vedlikehold av lokalene.


Syversen arbeider også med skanning/kopiering av diverse materiale, Astaregistrering, innkjøp og forefallende oppgaver innen husarkivet samt regnskap og lønn. Fra tidligere har han 18 års erfaring fra NSB.