Statsarkivet i Hamar har 14 faste stillinger. Statsarkivaren er leder for statsarkivet. Det vitenskapelige personale består av arkivarer og rådgivere. I tillegg har statsarkivet saksbehandlere, kontorpersonale og konserveringspersonale og renholder. Tidvis har Statsarkivet i Hamar også oppdragspersonale og andre midlertidig ansatte.

Oversikt over ansatte ved Statsarkivet i Hamar


Vigdis Stensby
Statsarkivar

Telefon: 62 55 54 43
E-post: vigdis.stensby@arkivverket.no

Les mer

Unni Kleven
Førstekonsulent

Telefon: 62 55 54 59
E-post: unni.kleven@arkivverket.no

Les mer

Inger-Karin Martinsen
Førstekonsulent

Telefon: 62 55 54 49
E-post: inma@arkivverket.no

Les mer

Cæcilie Stang
Førstearkivar

Telefon: 62 55 54 40
E-post: sahamar@arkivverket.no

Les mer

Ivar Fjeld
Seniorkonsulent

Telefon: 62 55 54 58
E-post: ivar.fjeld@arkivverket.no

Les mer

Eirin Dahl
Førstekonsulent

Telefon: 62 55 54 46
E-post: eirin.dahl@arkivverket.no

Les mer

Anne Marit Gravingen Holter
Renholder

Telefon: 62 55 54 53
E-post: anne.gravingen@arkivverket.no

Les mer

Anne Rudiløkken
Førstekonsulent

Telefon: 62 55 54 40
E-post: annrud@arkivverket.no

Les mer

Torill Hokstad Steivang
Seniorkonsulent

Telefon: 62 55 54 50
E-post: torste@arkivverket.no

Les mer

Terje Furuseth
Seniorrådgiver

Telefon: 62 55 54 52
E-post: terje.furuseth@arkivverket.no

Les mer

Sigrid Jostad
Arkivar

Telefon: 62 55 54 44
E-post: sigjos@arkivverket.no

Les mer

Thomas Øverby
Arkivar

Telefon: 62 55 54 48
E-post: thoove@arkivverket.no

Les mer

Karen Wilberg Arnesen
Førstekonsulent

Telefon: 62 55 54 40
E-post: kararn@arkivverket.no

Les mer