Quislings troskapsed

En regional, statlig arkivinstitusjon inneholder få dokumenter som har avgjørende betydning for storpolitiske forhold. Mesteparten av dokumentene omhandler begivenheter på lokalt og regionalt nivå - som på sin side viser sammenheng med den nasjonale historien.

Enkelte ganger kan vi likevel finne dokumentasjon om personer som har spilt en avgjørende rolle i nasjonens historie. Et slikt dokument er Vidkunn Abraham Lauritz Quislings troskapsed som han avla 23. oktober 1908 da han sverget "at vise Konstitusjonen og Kongen Lydighed og Troskab". Quisling var på den tiden offiser i det norske feltartilleriet, og vi fant dokumentet da Statsarkivet i Hamar mottok en avlevering fra Artilleriregiment nr. 2 for noen år siden.
Quisling endte sitt liv som dødsdømt norsk forræder 24. oktober 1945 bl.a. for brudd på landets grunnlov.

Quislings troskapsed som han avla 23. oktober 1908 da han sverget "at vise Konstitusjonen og Kongen Lydighed og Troskab".

Quislings troskapsed som han avla 23. oktober 1908 da han sverget "at vise Konstitusjonen og Kongen Lydighed og Troskab".