Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Etter mannens død i 1915 flyttet hun med sine to yngste barn til familiegården Rørholt. Torsdag 24. juni skriver hun: ”38 aars bryllupsdag idag, og nu reiste jeg fra min fødeby for altid!” Marie bodde på Rørholt til hun ble syk sommeren 1919. Den siste innførselen i dagboken er 10 juni: ”Jeg er ikke bra. Hodet er så rart – og bena vil jeg ikke snakke om”. Senere den sommeren døde hun på Fylkessykehuset i Tønsberg. Hun var da hos sin eldste sønn Anders, og kalenderen viste 31. juli 1919.

Minnenotis fra avisa "Hamar stiftstidende".

Minnenotis fra avisa "Hamar stiftstidende".

I en dødsnotis fra Hamar stiftstidende finner vi følgende beskrivelse: ”Hun var en usedvanlig arbeidsom og intelligent dame som med stor dyktighet styrte det store hus”. Hennes mannlige slektninger av betydning i Hamar oppgis, med navn og stilling. At hun var en av Hamars første lærerinner, bystyremedlem, samt meget aktiv i foreningslivet blir ikke nevnt her. I begynnelsen av 2013 var det tilløp til en liten debatt om at det stort sett blir skrevet nekrologer om menn, enkelte mente at dette fremdeles kan skyldes at det er mindre å skrive om kvinner. Selv om det er lenge siden Maries dødsnotis ble skrevet og vi tar forbehold om at det kun var en notis og dessuten preget av sin tid, er likevel mangelen på opplysninger om henne og hennes innsats påfallende sett med vår tids øyne. Det ville vært nok å skrive om i en dødsnotis, selv om man av kulturelle årsaker lot være. Marie Rørholt var på mange måter en selvmotsigelse, radikal og konservativ på samme tid. Politisk deltagelse som kvinne var i seg selv radikalt, mens hennes holdninger var konservative.

Med denne nettutstillingen forsøker vi å få Maries innsats og samfunnsengasjement fram i lyset, og arbeidet er en del av prosjektet ”De første 100”. På lokalhistoriewiki.no står alle som ønsker det fritt til å legge inn flere opplysninger om Marie og hennes kvinnelige politikerkollegaer fra hele landet..