Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

1901 var Marie Rørholt fra Hamar en av de første 98 kvinnene som kom med i kommunestyrene i Norge. Hun var en av Hamars første lærerinner og aktiv i foreningslivet. Foruten at hun hadde ansvar for en husholdning med hennes 8 barn, i tillegg til losjerende. Marie førte også dagbøker som gir oss et godt innblikk i hennes liv i Hamar.

 

En ung Marie Rørholt

En ung Marie Rørholt. Foto: Hedmarksmuseet

Anna Marie Laurentze Borchgrevink ble 18. april 1854 født som nest eldst i en søskenflokk på sju barn. Foreldrene hennes var Henrik Christian Borchgrevink og Kristine Gjestvang. Som man kanskje kan lese ut av pikenavnet hennes, var Marie av borgerskapet i Hamar.  At hun utviklet seg til en samfunnsinteressert person er kanskje ikke til å forundres over, når vi vet at faren hennes var Hamar bys første ordfører fra 1848 til 1851. Året etter gikk handelsvirksomheten hans konkurs. Han var fram til 1884 postekspeditør, en offentlig stilling med høyere sosial status enn i dag.  I lys av hennes bakgrunn er det naturlig at Marie politisk kom til å representerte de konservative..