Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Digitalarkivet:

Marie i folketellingen for 1865

Marie i folketellingen for 1885

Marie i folketellingen for 1900

Marie i folketellingen for 1910 

 Ut over dette finnes det lenker til kirkebøker i teksten.

Kilder i Statsarkivet i Hamar

Marie Rørholts dagbøker (Privatarkiv nr. 97)

Hamar kvindelige diskussions- og stemmeretsforening (Privatarkiv nr. 101)

Hamar høyrekvinner (Privatarkiv nr. 199)

Hamar borger/middelskole (Skolearkiv nr. 8)

Arvid Østby personarkiv (Privatarkiv.15)

Hamar magistrat og rådstueskriver: Kc eske 2, bilag til manntalls og valgprotokollene (1897 – 1905)

Trykte kilder

Dørum, Henry O.: Hamar katedralskole gjennom 100 år: 1876-1976, Hamar 1976

Kyllingstad, Inger og Bakke, Ingunn:” Ragnhilda Eriksen – et kvinneportrett”, Glimt fra gamle Hamar, Hamar 1993

Sandberg, Per-Øivind: Hamar Sanitetsforenings 100 års historie, Hamar 2000

Sandberg, Per-Øivind: "Kvinnekuppet" i Magiske Hamar nr. 6 – 2010

Østby, Arvid: Hamar borgerbok: litt om de første handels- og håndverksborgere i Hamar. Hamar 1998

Østby, Erik: ”Fredrikke Waaler – en bemerkelsesverdig kvinne” i Glimt fra gamle Hamar, Hamar 2002

Hamar bystyres forhandlinger 1901, 1902, 1903 og 1904

Hamar stiftstidende 1901 og 1919, nr 181

Hamar kommunes historie 1937

Hamar katedralskole 1153 – 2003.