Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

 

 
Kort fra Arvid Østbys personarkiv, privatarkiv nr. 15 ved Statsarkivet i Hamar.

Kort fra Arvid Østbys personarkiv, privatarkiv nr. 15 ved Statsarkivet i Hamar.

Maries dagbøker

Maries dagbøker ved Statsarkivet i Hamar

Marie giftet seg med kollegaen Arnold Rørholt i 1877, og det var i datiden naturlig og forventet at hun sluttet i stillingen. I skolens historie er hun oppgitt som sluttet i 1877, altså når hun giftet seg. Brev fra forlovelsestiden tyder på at det var et forelsket par som giftet seg, og sammen planla de praktiske utfordringene rundt å skape en husholdning. Det første barnet kom ett år etter ekteskapsinngåelsen, og hun hadde 9 fødsler hvorav 8 barn vokste opp. De bodde i andre etasje i en bygård sentralt ved Stortorget i Hamar, og hadde tjenestepike. At Marie ikke lenger var tilsatt som lærerinne på skolen, betyr ikke at hun la lærergjerningen helt på hylla. Familien innlosjerte elever ved katedralskolen mot betaling, og sto også ansvarlig for å lese med dem og barna. I tillegg tok Marie og mannen på seg privatundervisning, hvor Marie da tok for seg engelskundervisningen. Med 8 barn, hus og odelseiendommen til mannen i Bamble i Telemark hadde de nok av utgifter, og til tross for deres solide posisjon blant Hamars borgerskap på den tiden så kom nok inntekten fra privatundervisningen og innlosjeringen godt med. Siden mannen hennes eide odelsgården Rørholt i Bamble tilbrakte familien somrene der fra 1891, noe de hadde anledning til i skoleferiene.

Marie referer til sin mann som ”papa” i dagbøkene, og det ser ut til at han hadde vetoretten i familien. Gjennom nåtidens brilleglass, kan vi forskrekket lese at Marie i 1913 var ergerlig fordi hun ikke fikk vært med på Camilla Collett feiringen i regi av de forskjellige kvinneforeningene i Hamar. Hun hadde meldt seg på og andre damer sto i kø for å bli med på arrangementet, men Marie trakk seg. Årsak? At ”papa” ikke likte det og syntes det kostet for mye. Andre eksempler tyder på at Marie føyde seg etter sin mann. Det finnes forresten også dagbøker bevart etter hennes mann i en overlappende periode, og det kunne kanskje vært interessant med en liten sammenlignende studie her? Juridisk sett var faktisk Marie umyndig de første elleve årene av ekteskapet, siden gifte kvinner fikk juridisk råderett i 1888. Også ifølge datidens ekteskapsløfte var hun sin mann underdanig.

 


.