Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Tiden etter politikken

Fylkesmannen i Oppland, Då - Legater, eske 2979.

Om Gjøvik gamlehjemsforening. Arkiv: Fylkesmannen i Oppland, Då - Legater, eske 2979.

1914 så ut til å ha vært et år med mange endringer for Klara. Dette året dør faren hennes. Klara Haugom gifter seg for annen gang. Denne gangen med urmaker Johannes Moen ( 1854 - 1937) og Klara heter fram til sin død Klara Moen. På slutten av året sier hun opp handelsbrevet. Når hun nok en gang ble gift var vel det å forvente at hennes mann skulle være forsørger, til tross for at hun var blitt 54 år og hadde forsørget seg selv og foreldrene. Familien skrev senere etternavnet Mohn, ikke Moen.

Minneord fra avisa "Velgeren" 12. januar 1932

Minneord fra avisa "Velgeren" 12. januar 1932, klikk på bildet dersom du ønsker å lese minneordet.


Veldedighet

I 1913 hadde Klara vært med på å stifte gamlehjemsforeningen, ”en leseforening som har samlet midler til fordel for et vordende gamlehjem i Gjøvik”. Selve byen hadde manglet et gamlehjem (de delte et med Vardal), og saken løste seg i 1925 da Gjøvik sparebank donerte midler til dette. Samme år gjorde kvinnene i gamlehjemsforeningen midlene de hadde samlet inn for et gamlehjem til et legat, de tyve Gjøvikdamers legat. Ifølge statutten skulle midlene brukes ”til glede og hygge” ved  gamlehjemmet, ved  høytidsfeiringer og jule- og bursdagsgaver.  Oversteg midlene en viss sum, kunne eldre og enslige damer som ikke på noe tidspunkt hadde nytt fattigunderstøttelse  tilgodesees. Som enke i ung alder, er det naturlig at Klara ser ut til å ha tatt ledelsen i dette tiltaket. Men Klara ble aldri enke igjen, hun døde 71 år gammel den 10. januar 1932.


Minneord

I nekrologen hennes står det at hun etter ekteskapsinngåelsen hadde ”vært en utpreget hjemmets kvinne….Et lunt og gjestfritt hjem, hvor man alltid blev vennlig mottatt gjorde at mange tittet innom og hilste på det hyggelige ektepar og befant seg vel der.” Og det ville faktisk gå 30 år til neste kvinne ble kommunestyrerepresentant i Gjøvik,  det var Erikka Berntsen for Norges Kommunistiske Parti i 1931.

Klara Moen er nummer to fra venstre, mellom sønnen Arne og ektemannen Johannes.

Klara Moen er nummer to fra høyre, mellom sønnen Arne og ektemannen Johannes..