Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

I 1896 ble Klara medlem av bestyrelsen av ”arbeidersamfundets forening til fattige børns bekledning”, bak innstillingen sto styret med både Castberg og hennes svoger Otto Haugom. Med bakgrunn som vertinne ved arbeidersamfunnet og det miljøet hun dermed ferdes i er det kanskje ikke til å forundres over at Klara senere skulle bli Gjøviks første kvinnelige kommunestyrerepresentant.

Den 7. september 1897 sa Klara opp leiekontrakten på Samfundet, og den 24. samme måned fikk hun borgerskap som handelsberettighet. Hun startet da en moteforretning, og på bildet av henne og barna ser vi også at hun var en velkledd kvinne.

Hun starta trolig opp moteforretningen i 1898. I 1900 holdt forretningen hennes til i «J. Evensens Gaard», mens den i 1910 hadde adresse Industrigata 1. Ifølge folketellingen av 1900 kan vi se at døtrene hjalp henne i driften av butikken, men ved neste folketelling hadde hun tre tilsatte. Ifølge samme folketelling forsørget butikkens avkastning også hennes foreldre.

Klara Haugom med sine fire barn. Foto: Mjøsmuseet.

Klara Haugom med sine fire barn. Foto: Mjøsmuseet.

  

 

Urmaker Moens forretning i Storgata på Gjøvik, på andre siden av gata hadde Klara sin forretning.

Urmaker Moens forretning i Storgata på Gjøvik, på andre siden av gata hadde Klara sin forretning. Foto fra Mjøsmuseet..