Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
Valgliste fra Hamar Stiftstidende 29.11.1901, hentet fra Hamar magistrat, K bilag til manntalls og valgprotokollene 1897 - 1905.

Valgliste fra Hamar Stiftstidende 29.11.1901, hentet fra Hamar magistrat, K-bilag til manntalls og valgprotokollene 1897 - 1905.

Fredrikke var aktiv i veldedighets- og foreningsarbeid. Hun hadde alltid vært politisk interessert, men hadde ikke stemmerett og mulighet til å delta i politikken. Ved valget i 1901 fikk enkelte kvinner kommunal stemmerett, og Fredrikke grep muligheten med begge hender. For perioden 1902 til 1904 ble de første fire kvinnene innvalgt i Hamar bystyre, og blant dem var Fredrikke Waaler for høyre.
De to neste valgene ble kvinnerepresentasjonen lav, enda alle partier ble oppfordret til å føre opp kvinner på listen. Fredrikke Waaler tok gjennom Hamar stemmerettsforening initiativet og inviterte til et kvinnemøte som la fram en kvinneliste til valget i 1911 og fikk den kjente Hamar fotografen Ragnhilda Eriksen inn i bystyret.

Fredrikke var også med på opprettelsen av Hamar stemmerettsforening i mai 1906, hvor hun var formann. Dette var en avlegger av landsstemmerettsforeningen som jobbet for å få allmenn stemmerett for alle kvinner. Foreningens arkiv er bevart ved Statsarkivet i Hamar.

Om stiftelsen av Hamar stemmerettsforening, i deres møteprotokoll oppbevart ved Statsarkivet i Hamar. (Privatarkiv nr. 101)

Om stiftelsen av Hamar stemmerettsforening, i deres møteprotokoll oppbevart ved Statsarkivet i Hamar. (Privatarkiv nr. 101).