Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

 

Fredrikke giftet seg med legen Peder Ferdinand Waaler i 1893. De bosatte seg i Hamar og fikk fire barn. Fredrikke ble fort en sterk og inspirerende drivkraft i musikklivet i Hamar og ga gjennom årene undervisning i fiolinspill til over 400 elever. Hun var også musikklærer ved lærerhøgskolen - og dermed en yrkesaktiv mor.

I et brev til Bjørnstjerne Bjørnson som finnes på Nasjonalbiblioteket, forteller Fredrikke at hun i 1909 følte seg meget truffet av skuespillet "Naar den ny Vin blomstrer", hvorpå hun oppsummerer sitt hektiske liv på Hamar:
"Der er saa mange Interesser der i vor Tid trækker en Mor og Hustru fra Hjemmet, at det er paa høie Tid, der blir talt et Alvorsord med os. Jeg har haft den Ære at være Medlem af Hamar Bystyre i den første 3 aars Periode, Kvinder var med. Jeg har vært beslaglagt til at deltage i saa mange velgjørende Institutioner som vor ringe By i saa høi Grad har trængt, f.eks. oprettelse af Gamlehjem, Barnehjem, Festivitetslokale, - danne Stemmeretsforening og et Utall af andre Foreninger, o.s.v. og når jeg saa ved Siden heraf er sterkt musikalsk interesseret, instruerer Kor, spiller og underviser i Violinspill, saa vil De forstaa at der er mer end nok som har draget mig fra Manden ialfald, Barna har jeg den hele Tid dyrket!"
Brevet finnes også avskrevet i en artikkel om Fredrikke av Erik Østby (Glimt fra gamle Hamar 2002).

Fredrikke spiller fiolin sammen med sine barn, foto fra Hedmarksmuseet.

Fredrikke spiller fiolin sammen med sine barn, foto fra Hedmarksmuseet..