Hvem hadde interesse av å fly til Lillehammer på vinterstid?

Tollprotokoller her ved Statsarkivet i Hamar gir svar på dette. Disse protokollene viser at flyene kom til Lillehammer fra Danmark. Av bildene kan vi ser at de hadde med seg skiutstyr. Trafikken baserte seg altså på danske turister som ville ha skiferie på Lillehammer.Turistnæringen i byen hadde selvsagt gode inntekter av denne aktiviteten.

Hvorfor opphørte så dette fra ca. 1950?

Turistenes bagasje måtte tollklareres. På mjøsisen møtte det fram tollere som foretok passkontroll, men noen nøyere undersøkelser av bagasjen var det selvsagt ikke mulig å foreta der. Flyene måtte derfor mellomlande på Fornebu, og all bagasje måtte lastes ut. Turistene kunne så fortsette mot Lillehammer, men bagasjen måtte ettersendes – ferdig tollklarert. I det lange løp ble dette for tungvint. Turistnæringen og næringslivet på Lillehammer presset på for å få opprettet en skikkelig tollstasjon i byen, men departementet sa nei. Dermed døde aktiviteten hen – og en epoke i Lillehammers turisthistorie var over.

Se levende bilder fra flyplassen på Mjøsisen i arkivet til NRK.

Fly

Bildet viser et fly av typen Dakota i ferd med å losse dansk skiutstyr på Lillehammer.


Fly

Oversiktsbilde over flyplassen, som også viser tankbil med flybensin.


Tollprotokoll

Side fra tollprotokollen som viser enkeltheter ved hver ankomst til Lillehammer.