Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Ole Christoffersen var 26 år i 1814 og er et eksempel på en som ikke hadde stemmerett. Han var
husmann på plassen Hesthagen under Vang prestegård. Husmannskontrakten fra 1812 viser hvilke
plikter han hadde overfor sogneprest Pihl. Strenge forpliktelser ga få rettigheter for en husmann
Christoffersen, både overfor arbeidsgiver og i storsamfunnet forøvrig.

Husmannskontakt ved Vang prestegård, fra eske 10 i arkivet etter Vang sogneprestembete.

Husmannskontakt ved Vang prestegård, fra eske 10 i arkivet etter Vang sogneprestembete.

Husmannskontrakt fra Vang, side 2.

Husmannskontrakt fra Vang, side 2.

1.  Husmannen plikter å påse at husene er i god stand om han velger å forlate plassen. Dersom et
   hus skulle falle sammen, plikter han å bygge nytt for egen regning.

2.  Hele husmannsfamilien har arbeidsplikt i prestegården.

3.  Husmannen har ingen rett til å bruke av skogen eller skade trær på eiendommen.

4.  Gjerder og innhegninger skal holdes i forsvarlig stand, ellers kreves erstatning.

5.  Årlig leie er 10 riksdaler. Presten kan øke leien etter eget behov, avhengig av øvrig prisvekst.

6.  Husmannen har forbud mot å reise ut av sognet eller å ta arbeid for andre uten tillatelse.

7.  Bestemmelser om at gjensidig oppsigelse av plassen skal skje før jul. Husmannen plikter å
   rydde etter seg og være ute 14. april.

8.  Kontrakten gjelder kun for husmannen. Ved hans død må familien flytte og plassen leies bort
   til en annen mann som kan arbeide på prestegården..