Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Få dager etter kongevalget og signeringen av Grunnloven var nyheten kommet til Vang, og prost
Abraham Pihl orienterte menigheten fra prekestolen søndag 19. mai 1814. Ulrikke Todderud
(1744-1816), frue på Åker i Vang, skriver i sin dagbok om en standsmessig sammenkomst på Vang
prestegård. Hit inviterte militære ledere de lokale kondisjonerte for å feire begivenhetene.
Dagboknotatet forteller om en lystig middag med sanger, stek, rødvin, kanonskudd og dans.

Dagboknotat datert 19. mai 1814. ( Åker gårds arkiv, Ga 4, dagbok 1812 - 1825).

Dagboknotat datert 19. mai 1814. ( Åker gårds arkiv, Ga 4, dagbok 1812 - 1825).

19 May

Chr: Himm: Dag Deylig Varmt

Soelskinds Veyr.-

Nota d. 19 May Høytidelig Dag,

det forkyndtes af Præke Stolen

Kong Christian Norges Konge

strax efter tienesten var

slutted, Løsnedes 3 gang 27ve

Canon skud, derpaa blev

Raabt 3 gang Hura ved Obl:

Rode og alle tilstædeværende

Tronhiemske Officierer; samt-

lige Vare indbudne paa Obl:

Rodes forlangende til Præste-

Gaarden til Midag,

Capit: Juel med Frue, vi her-

fra, Mad: Nielsen og Datter,

Vare og budne, Rød Viin blev

Drucket om Heele Bordet, Gived

dertil af Obl:, ved Stegen blev

Drucket Kongens Skaal, under

Canonernes Løsen 3 gang 9 skud,

Ligesaa Gamle Norges Skaal,

heele Selskabet stod Op, ved

Kongens Skaal, Raabte Hura

3de Gange, om Aftenen blev

Dansed Rask. -

Dagboken er skannet og lagt ut på digitalarkivet. De som ønsker det kan lese avskrift fra året 1814 :

..