Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
Abraham Pihl. Maleri eid av Reidar Nordby jr

Abraham Pihl. Maleri eid av Reidar Nordby jr

Hvem var det som fikk stemmerett i 1814? Vi kan bruke Vang prestegård
som eksempel. Denne lenken til digitalarkivet viser de som var bosatt her
ved folketellingen i 1801. Vang prestegård telte 142 personer og
av disse var 30 menn over 25 år, men kun prost Pihl hadde rett til å
stemme ifølge grunnlovens stemmerettsregler fra 1814. Det bekreftes
også av valgmanntallet for Vang, som ble ført i pennen samme år.
Befolkningen som var bostedsregistrert under prestegården, gir et godt
tidsbilde på bygdesamfunnets sosiale inndeling innenfor ett og samme gårdsbruk..