Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

15. mars 1814 ble Hedmarks representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll valgt
på Gaarder gård i Elverum. Hit kom valgmennene som var valgt ved de lokale kirkevalgene.
De skulle velge tre representanter. Dokumentet amtmann Bendeke skrev om valget på Gaarder er
bevart i arkivet etter fylkesmannen i Hedmark. Forsamlingen valgte amtmann Claus Bendeke,
sorenskriver Andreas Kiønig og lensmann Ole Evenstad. I tillegg hadde de militære egne valg
til riksforsamlingen, slik at hedmarkingene oberstløytnant Fredrik Stabell og kommandérsersjant
Mellebye også deltok på Eidsvoll.

 

Valgdokument fra 1814 er bevart i arkivet til Fylkesmannen i Hedmark.

Dokument fra valgmøtet på Gaarder 15. mars 1814.

Kilde: Fylkesmannen i Hedmark, eske 1330.

Kilde: Fylkesmannen i Hedmark, eske 1330.

Den 10. april samlet  representantene seg på Eidsvoll for å bestemme en regjeringsform. De 112 valgte menn ble den 17. mai enige om både grunnlov og konge. Grunnloven finner vi bevart i stortingsarkivet..