Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Statsarkivet i Hamar vil feire 1814-jubileet ved å presentere en rekke samtidige kilder som skildrer begivenhetene i Hedmark året 1814.

Arkivmaterialet fra valgene i 1814 og Grunnlovens bestemmelser om stemmerett vil bli belyst. Intensjonene for Grunnlovsjubileet i 2014 er at markeringen skal være bred og inkluderende. Temaer som står sentralt i feiringen er Eidsvollsforsamlingens sammensetning og virke, demokratiske valg, ytringsfrihet og Grunnlovens betydning i dagens virkelighet. Framstillingen og vektlegging av hendelsene i 1814 og 17. mai feiringen har variert i tidens løp. Statens oppgave er imidlertid å ta vare på dokumentasjon fra egen forvaltning og samfunnet for øvrig slik at vi i framtiden har mulighet til å studere historiske hendelser, samtidshistorie og dermed gi allmennheten et grunnlag for å bringe demokratiet videre.

 

De valgte menn fra Hedmark nederst til høyre, fra høyre ser vi Bendeke med snusdåsen, deretter Kiønig og Evenstad.© Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.

De valgte menn fra Hedmark nederst til høyre, fra høyre ser vi Bendeke med snusdåsen, deretter Kiønig og Evenstad.© Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.
.