I 2014 markeres 100-årsjubileet for Prøysens fødsel. Statsarkivet i Hamar ønsket å være med på denne 100-årsfeiringen. Sammen med Hedmark fylkesmuseum, avdeling Domkirkeodden søkte vi derfor på prosjektmidler i Hedmark fylkeskommune.

Prosjektet vårt fikk tittelen ”Prøysen i samklang med historien” ville foruten egeninnsats kreve lønn i fire måneder for prosjektmedarbeider. Her er den første prosjektbeskrivelsen fra 2013:

Tilskuddet fra Hedmark fylkeskommune ble vesentlig mindre enn vi hadde budsjettert med i den første prosjektplanen, og vi har ikke andre eksterne finansieringskilder. Takket være midlene fra fylkeskommunen og økt egeninnsats vil vi gjennomføre et mindre prosjekt bygd rundt samme idé og med mange av de samme målene for formidling. Her er justert prosjektplan for 2014 :

Målet er at prosjektet skal være ferdig til sommeren og hovedfeiringen av Prøysenjubileet

 

Alf Prysen ble født 23. juli 1914. Kilde: kirkebok 20 fra Ringsaker på Statsarkivet i Hamar.

Alf Prøysen ble født 23. juli 1914. Kilde: Kirkebok 20 fra Ringsaker, Statsarkivet i Hamar.