Hamar Abraham Pihl Vang kirke 1814 grunnlovsjubileet valg adresser fullmakter

Ragnar Dyresen som Abraham Pihl.

Om lag 400 personer kom for å se ”Ljoset over landet dagna”! Arrangementet var en av flere grunnlovsmarkeringer i året for grunnlovens 200-års jubileum.

Det var ca 140 aktører i sving, og det er derfor gledelig at så mange kom for å overvære arrangementet. Navnet på arrangementet henspeiler på den gryende demokratiprosessen i Norge, og er en salme hentet fra Olavsmusikken fra 1100-tallet. Med denne musikken ble det en stemningsfull start på forestillingen.

Som en del av grunnlovsjubileet ble altså det lokalhistoriske kulturarrangementet om valgmannsvalget arrangert i Vang kirke lørdag 15. februar 2014. Stedet og datoen markerer at valg gikk i gang, som et første ledd i valgprosessen mot Eidsvoll. Arrangementet omfattet kulturelle innslag med amatører innen musikk og drama i alle aldre som medvirkende aktører, og var et forsøk på å gjenskape valget slik det kan ha foregått i Vang kirke. En kopi av fullmakten (adressen) som ble undertegnet her 25. februar 1814 henger i dag i glass og ramme inne i kirken.

Flere aktører samarbeidet om arrangementet: Statsarkivet i Hamar, Festivitetsteatret, Vang skolekorps, Øvre Vang sangkor, Vang Musikforening og Vang sangforening. Blant de medvirkende var også skuespiller Ragnar Dyresen som Vangs sogneprest Abraham Pihl.

De som ønsker å lese mer om de framvoksende demokratiske prosessene i 1814, kan klikke dere videre til arkivverkets nettsider om valg av valgmenn. Vang kirke regnes for en original valgkirke – det vil si at kirken fremstår om lag likt nå som da.

 

Vang kirke i Hedmark fylke

Vang kirke i Hedmark fylke