Arkivdagen 2016 på Statsarkivet i Hamar

Arkivdagen 2016 på Statsarkivet i Hamar

Tema på Arkivdagen 2016 var svært aktuelt. Med tittelen ”Ung på flukt” ville vi sette dagens situasjon for unge flyktninger inn i en historisk sammenheng. Samtidig ville vi markere at det var ganske nøyaktig 60 år siden de første ungarske flyktningene kom til Hedmarken etter opprøret og invasjonen i Ungarn høsten 1956. Hvordan var det for ungarske flyktninger å komme hit i 1956, hvordan ble de mottatt, og hvordan har det gått med dem? Framfor alt er spørsmålet: Kan vi lære av tidligere tiders flukt og vandring?

Cæcilie Stang holdt foredrag om historien til ungarerne på Hedmarken, mens barnevernspedagog og mottaksleder på Åkershagan transittmottak, Erling Segelstad, satte unge flyktningers situasjon i Hedmark i dag inn i et historisk perspektiv. Hele 60 gjester møtte opp på arrangementet, og dialogen mellom dem som selv har opplevd historien, og oss andre i salen, var god. Den eldste tilhøreren var 93 år og de yngste var i tenårene. Historien ble formidlet over generasjonene, og det ble en god dag for historisk empati i novembermørket.

Program for arkivdagen 2016 ved Statsarkivet i Hamar

Program for arkivdagen 2016 ved Statsarkivet i Hamar