Arkivdagen 2013 har tema ”stemmer” og arrangementet ble lagt til valguka. Et nokså åpent tema, men likevel selvsagt året vi feirer stemmeretten. Sammen med fylkesbibliotekene ville vi invitere til å se nærmere på stemmeretten, både dengang da og der vi er i dag.

Statsarkivet samarbeidet med Fylkesbibliotekene i Hedmark og Oppland om prosjektet, samt en digital fortelling. Bibliotekene på Hamar og Gjøvik bidro også sterkt til å gjøre det til to flotte arrangementer.

I samarbeid med fylkesbibliotekene i Hedmark og Oppland valgte vi å se nærmere på kommunepolitikerne  Fredrikke Waaler fra Hamar og Klara Haugom fra Gjøvik, som var to av de første hundre kvinnene som ble valgt inn i kommunestyrene i 1901. Resultatet av dette arbeidet blir presentert som nettutstilling, plakatutstilling ved SAH og lokale biblioteker og en digital fortelling.

Gro Hagemann på Gjøvik bibliotek 4.september 2013

Gro Hagemann på Gjøvik bibliotek 4. september 2013

Statsarkivet og fylkesbibliotekene valgte å la 17-18 åringer i Ungdomsbedriften Sharp UB ved Hamar Katedralskole lage den digitale fortellingen, samt å utarbeide plakat, bannere og grafisk profil. Ungdommene vant tidligere i år prisen for ”beste reklamefilm” i norgesmesterskapet for ungdomsbedrifter.

Onsdag kveld ble Stemmerettsåret 2013 markert på Gjøvik kultursenter (bibliotek) med foredrag og lansering av den digitale fortellingen.
Gro Hagemann, professor i historie ved Universitetet i Oslo, holdt foredraget ”«Tilstrækkelig anerkjent og paakrævet»? - Kvinneliv rundt stemmeretten”. Hagemann er en av forfatterne av boka ”Formødrenes stemmer”. Med utgangspunkt i tre innlandskvinner fra boka fikk publikum et foredrag om sosiale og politiske forhold for kvinner på begynnelsen av 1900-tallet. Interesserte tilhørere fulgte opp foredraget med kommentarer og spørsmål.

torsdag kveld fortsatte programmet på Hamar bibliotek, det ble satt fokus på kvinners rolle i det offentlige rom både i fortid, nåtid og framtid.
Arrangementet startet med ”flash-mob” framføring av Hamar-sangen av koret Villvin, som er skrevet av Fredrikke Waaler. Amal Aden holdt deretter foredrag om likestilling og mestring i dagens samfunn, hun fortalte engasjert om en fortsatt kamp for frigjøring av mange kvinner i Norge. Etterkommere etter Fredrikke Waaler var også invitert og tilstede på arrangementet, og fikk med seg Hedmarkslanseringen av den digitale fortellingen. Avslutningsvis ble det allsang av Hamarsangen. Oppimot 60 fremmøtte fikk med seg et arrangement om kvinners stemmer, med hundre års mellomrom og til ettertanke mot stortingsvalget senere samme uke.

Amal Aden på Hamar bibliotek 5. sepember 2013

Amal Aden på Hamar bibliotek 5. september 2013

Statsarkivet bidro med plakatutstilling til begge arrangementene. Disse utstillingene kan også bestilles til andre biblioteker eller skoler gjennom Fylkesbibliotekene, samt at filmen også vises ved andre lokale bibliotek. Dere kan lese mer og finne lenker til youtube/digitalt fortalt på nettsidene til Hedmark og Oppland fylkesbibliotek.

 

 

 

 

 

Om arkivverkets markering av stemmerettsjubileet

Selv om alle myndige innbyggere fikk stemmerett uavhengig av inntekt og kjønn i 1913, var enkelte kvinner tidligere ute med å få stemmerett. Allerede i 1901 ble 100 kvinner valgt inn i kommunestyrene i Norge. Arkivverket deltok i et prosjekt sammen med NLI om å skaffe mer informasjon om hvem disse kvinnene var. Det vi fant ut, ble lagt ut på lokalhistoriewiki.no og vår egen nettside. Vi håper at flere ønsker å bidra med informasjon om kvinnene på lokalhistoriewiki.

I tillegg til utstillingene om Fredrikke Waaler og Klara Haugom har vi laget en nettutstilling om Marie Rørholt fra Hamar, foruten artiklene som ligger ute på lokalhistoriewiki.