Tema for dagen er russiske krigsfanger i Norge. Under 2. Verdenskrig var det et stort antall russiske krigsfanger i landet, og Marianne Neerland Soleim ved Falstadsenteret har skrevet doktorgrad om emnet. Hun vil delta med foredrag denne dagen. Videre vil det bli innslag som illustrerer møtet mellom lokalbefolkningen i Vang og noen av de russiske krigsfangene som klarte å rømme under fangetransporten på jernbanen. Noen av de rømte fangene ble i en periode gjemt og passet på i en dyregrav i skogen i Øvre Vang, før de ble hjulpet videre til Sverige. Her ble de skaffet mat og klær i det skjulte fra flere medhjelpere, og denne møteplassen mellom lokalbefolkningen og de fremmede fangene på flukt, er et mål for vandringen. Det er i år 70 år siden dette skjedde i Vang.

Det var særlig mange rømte fanger i Stange og Romedal, siden det var her de fleste fangene kom seg ut av togvognene. Dette er mer kjent fra skriftlige publikasjoner enn hendelsene i Vang. De norske medhjelperne i Stange fikk hard medfart, og dette er beskrevet i en artikkel av Egil M Kristiansen i den kommende årboka til Stange historielag. Flere ble arresterte og sendt til Grini. Mange av disse ble sendt videre til konsentrasjonsleire og noen kom aldri hjem.

Hele arrangementet forventes å ta ca 2 timer, og det er enkel servering. Vandringen er i lett skogsterreng og er ca 3 kilometer lang.