Arkivet er nå ordnet, katalogisert, emballert og etikettert. Katalogen er tilgjengelig på www.arkivportalen.no og arkivet har nr. 379 i Statsarkivet i Hamars privatarkivsamling. Arkivmaterialet utgjør ca. 40 hm. For å få bruke arkivet må det søkes om innsyn til Statsarkivet i Hamar. Innsynet reguleres av en egen avtale mellom Nestle AS og Statsarkivet i Hamar. Prosjektet har vært gjennomført både med egeninnsats og innleid hjelp, og samarbeidet med Mjøsmuseet har vært godt og lærerikt. Kompetansen og utstyret for behandling av skadet materiale er blitt styrket. For å få prosjektet helt i havn gjenstår nå et forsøk  med å digitalisere skadet materiale fra Kapp. Prosjektet har vært støttet av Norsk kulturråd.