Alle fotoene i denne nettutstillingen er fra Hedmark fylkesmuseum, avdeling Domkirkeodden, og deres fotosamling fra Nestlé Hamar.

Fylling av HaPå på Nestlé, ca. 1970.
Foto: Normann, Hedmarksmuseets fotoarkiv.

”Nesquik-linjen” på Nestlé i 1974.
Hedmarksmuseets fotoarkiv.

Produksjon og pakking av barnemat på Nestlé i 1971.
Hedmarksmuseets fotoarkiv.

Etterfyllling av sukker i kondensert melk, Nestlé ca. 1970.
Hedmarksmuseets fotoarkiv.

Elektrisk smålokklodding, Nestlé 1923.
Foto: Christian Grundseth, Hedmarksmuseets fotoarkiv.

Siste produksjon av HaPå på Nestlé i desember 2008.

Den siste lastebilen som losser på Nestlé i desember 2008.
Foto: Geir Ove Andreassen, Hedmarksmuseet.

HaPå-produksjon på Nestlé 1990.
Foto: Nestle.

Nesquik produksjon på Nestlé 1990.
Foto: Nestle.