Finordningen av arkivene til Nestlè Hamar tok til for alvor i midten av februar 2012 da Karen Wilberg Arnesen ble tilsatt som prosjektmedarbeider. Størstedelen av arkivet består av ulike serier med korrespondanse, og det er dette materialet som Karen har konsentrert seg om først. Alle dokumenter er brettet ut, binders og metall er fjernet, mapper og esker er erstattet med helt syrefritt materiell, og innhold er kontrollert opp mot arkivkode og tidfesting. En del arkivdokumenter er også fuktskadd og trenger ekstra stell.

I mai har vi vært så heldige å få hjelp av Tina Christian Haugen i ordningsarbeidet. Nå står vi snart klare til å støpe sammen flere titalls hyllemetre med korrespondanse som er arkivert etter samme arkivnøkkel, men som er delt opp i ulike tidsperioder. Dette er et nitid arbeid, men arkivet blir svært oversiktelig når arbeidet er i havn.

Tre-fire pappesker inneholder usortert arkivmateriale som dokumenterer eiendom, bygninger, veier og inventar, står også for tur til ordning. Dette vil bli gjort av en mer erfaren medarbeider. Vi øker ressursene i arbeidet for å bli ferdige innen rimelig tid. Arkivordning er et nitid arbeid som ofte tar med tid enn forventet. Når arkivet er ferdig ordnet, venter ASTA-registrering, dvs. registrering i elektronisk arkivsystem, ned til mappenivå.