Innenfor sitt embetsdistrikt skal Statsarkivet i Hamar ta imot og gjøre tilgjengelig arkivmateriale fra den lokale og regionale statlige forvaltning. I tillegg skal Statsarkivet ha tilsyn med arkivforholdene i hele den offentlige forvaltning i Hedmark og Oppland. Institusjonen arbeider også for å bevare verneverdige private arkiver. Statsarkivet i Hamar er derfor både et forvaltningsorgan og en institusjon som har oppgaver innen kulturminnevernet.

Statsarkivar Vigdis Stensby er leder for Statsarkivet i Hamar.

Statsarkivet i Hamar har nesten 9000 hyllemeter arkivsaker i sine magasiner. Av dette er 600 hyllemeter privatarkiv. De eldste arkivsakene er fra begynnelsen av 1600-tallet. Det nyeste arkivmaterialet er fra 1990-årene. Statsarkivet oppbevarer også elektronisk arkivmateriale.

Statsarkivet i Hamar

Statsarkivet i Hamar

Statsarkivet har en lesesal hvor publikum kan bruke arkivmaterialet. Lesesalen er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Drop-in på Statsarkivet!

 

Møt slektsgranskere på vår lesesal!

Møt slektsgranskere på vår lesesal!