Organisasjon og personale

Statsarkivet i Bergen har 22 tilsette med arbeidsoppgåver innan arkiv, administrasjon, konservering og drift.

Arkivverkets nettstad for tilgjengeleggjering av kjelder på nett, Digitalarkivet, høyrer til Statsarkivet i Bergen. Det er knytt to registreringseiningar til Digitalarkivet, ei på Voss og ei ved Statsarkivet i Stavanger. Medan dei på Voss høyrer til staben ved Statsarkivet i Bergen, høyrer dei i Stavangar til statsarkivet der.

Namn Stilling Telefon E-postadresse Arbeidsstad
Bergstrøm, Audun Konsulent 55965802 audun.bergstrom@arkivverket.no Bergen
Bratland, Kenneth Rådgjevar 55965824 kenbra@arkivverket.no Bergen
Bringslid, Synøve Førstearkivar 55965805 synove.bringslid@arkivverket.no Bergen
Bruvik, Tone Merete Rådgjevar, Digitalarkivet 55965809 tonbru@arkivverket.no Bergen
Clausen, Anette Skogseth Seniorrådgjevar, Digitalarkivet 55965808 anette.clausen@arkivverket.no Bergen
Dahl, Gina Konsulent 55965828 gina.dahl@arkivverket.no Bergen
Eggereide, Solveig Maria Førstekonsulent, Digitalarkivet 56510775 solveig.eggereide@arkivverket.no Voss
Ekerhovd, Steffen Driftsteknikar, Statsbygg 55965812 steffen.ekerhovd@statsbygg.no Bergen
Flakstad, Rikke Konsulent 55965811 rikke.flakstad@arkivverket.no Bergen
Foldøy, Egil Rådgjevar 55965814 egil.foldoy@arkivverket.no Bergen
Gangdal, Astrid Blanceflor Førstekonsulent 55965804 astrid.gangdal@arkivverket.no Bergen
Haukedal-Johansen, Cecilie Rådgjevar 55965803 cecilie.haukedal-johansen@arkivverket.no Bergen
Helland, Randi Førstekonsulent 55965818 randi.helland@arkivverket.no Bergen
Holvik, Knut Olav Rådgjevar 55965817 knut.holvik@arkivverket.no Bergen
Johannessen, Marianne Herfindal Arkivar 55965815 marianne.herfindal@arkivverket.no Bergen
Koehler, Lillian Seniorkonsulent 55965800 lillian.koehler@arkivverket.no Bergen
Knoph, Cecilie Skauge Seniorkonsulent 55965806 cecilie.knoph@arkivverket.no Bergen
Myrvold, Tom Seniorkonsulent 55965807 tom.myrvold@arkivverket.no Bergen
Nedrebø, Yngve Statsarkivar 55965821 yngve.nedrebo@arkivverket.no Bergen
Nomeland, Terje Arkivar 55965827 terje.nomeland@arkivverket.no Bergen
Riise, Anita Kristin Rådgjevar 55965822 anita.riise@arkivverket.no Bergen
Sætre, Trond Førstesekretær 55965826 trond.satre@arkivverket.no Bergen
Wågenes, Renathe-Johanne Førstekonsulent 55965819 renwag@arkivverket.no Bergen