Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

I 1940 bestemte tyskarane seg for å bygga ein ubåtbunker i Nordrevågen ved Laksevågneset. I området som tyskarane hadde sett seg ut, var det allereie ei rekkje bustadhus, men både desse og reparasjonsverkstaden til Det Bergenske Dampskibsselskab (BDS) lenger ute på neset, vart beslaglagde og raserte. Ubåtbunkeren, "Bruno", tok form frå 1941. Dei allierte såg med uro på dette prosjektet.

Som nabo i Sørevågen hadde tyskarane BMV sin reparasjonsverkstad med både tørrdokk og flytedokk. Ut over i krigen kravde tyskarane førsteretten til å bruka slippen og dokkane til BMV for dei krigsviktige reparasjonane sine. Dermed vart det eit krigsmål for dei allierte.

Teikninga er laga av engelske etterretningsorgan etter flyfoto og rapportar frå Bergen. Det nærast kvadratiske området til venstre på teikninga var tyskarane sin ubåtbunker, Bruno. Litt lenger til høgre på kartet er Sørevågen, der BMV haldt til. Flytedokken til BMV ser me lengst oppe til høgre på teikninga (klikk på teikninga for å sjå det i større utgåve)..