Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Etter krigen ble det reist kraftig kritikk mot så vel den militære som politiske innsatsen før og under krigen. Det førte til at det ble nedsatt en rekke granskingskommisjoner.

Undersøkelseskommisjonen av 1945 skulle se på regjeringens virksomhet:

Johan Nygaardsvolds ”Beretning om den Norske Regjerings virksomhet fra 9. april 1940 til 25. juni 1945” ble avgitt til Stortinget 1. februar 1946

En militære granskingskommisjon ble nedsatt i 1946 og la fram sin innstilling i 1950..