Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Den Bergenske infanteribrigades 2. (sognske) korps startet rekruttkompanier på Bømoen 9. mai og bataljonsamling 27. juni til 30. juli. Bataljonen ble underrettet om 7. juni-vedtaket allerede dagen etter. Bataljonsamlingen ble forlenget etter bestemmelser fra regjeringen 8. juli. I den forbindelse måtte det også avklares dimmisjon fra tjenesten.


Innkallelse til bataljonsamling

Den Bergenske infanteribrigades 2. korps startet bataljonsamling 27. juni til 30. juli 1905

Underrettelse om 7.juni-vedtaket til den Bergenske infanteribrigade

Underrettelse om 7.juni-vedtaket til bataljonen i den Bergenske Infanteribrigades 2. korps.

Underrettelse om forlengelse av bataljonsamlingen for den Bergenske infanteribrigades 2. korps

Underrettelse om forlengelse av bataljonsamlingen for den Bergenske infanteribrigades 2. korps

Ny bestemmelse om dimmisjon i forbindelse med forlenget batalsjonsamling

Ny bestemmelse om dimmisjon i forbindelse med forlenget batalsjonsamlingEtterhvert ble det også nødvendig å kalle tjenestedyktige inn til vakttjeneste ved Bømoen og disse skulle ha forpleining. Det skulle vise seg at det ikke alltid var lett å tolke reglementet og det ble derfor behov for en spesifisering til 2. korps. Det ble også et behov for å understreke at alt militær tilrettelegging som pågikk skulle hemmeligholdes.


Innkallelsesbrev for vakttjeneste ved Bømoen

Innkallelsesbrev for vakttjeneste ved Bømoen

Bestemmelse om forpleining for vakttjenesten ved Bømoen

Bestemmelse om forpleining for vakttjenesten ved Bømoen

Spesifisering av forpleiningsreglementet

Spesifisering av forpleiningsreglementet for vakttjenesten ved Bømoen 1905

Instruks om hemmelighold av all militær tilrettelegging høsten 1905

Instruks om hemmelighold av all militær tilrettelegging høsten 1905.