Statsarkivet i Bergen gir årleg ut eit eller fleire trykte hefte kallt Bergensposten.

Heftet er gratis og kan hentast på lesesalen. Er det ikkje mogeleg for deg å kome på lesesalen, kan du tinge eit eller fleire eksemplar frå Statsarkivet. Du må å betale porto på kr 17 pr hefte. Det er óg mogeleg å abonnere på Bergensposten.

Dei utgjevne utgåvene er også tilgjengeleg digitalt.
For å lese hefta treng du Adobe Reader eller tilsvarande program som handterer pdf.

Nummer Framside Lenke
Bergensposten 1998
Bergensposten 1998
Bergensposten 1998
Bergensposten 1999
Framsidebilde til Bergensposten 1999
BP1999.pdf 2,42 MB
Bergensposten 2000
Framsidebilde til Bergensposten 2000
bp2000.pdf 1,34 MB
Bergensposten 2001
Framsidebilde til Bergensposten 2001
Nettside
Bergensposten 2002
Framsidebilde til Bergensposten 2002
Nettside
Bergensposten 2003
Framsidebilde til Bergensposten 2003
bp2003.pdf 1,65 MB
Bergensposten nr 1/2004
Framsidebilde til Bergensposten 2004
bp2004a.pdf 2,29 MB
Bergensposten nr 2/2004
Framsidebilde til Bergensposten 2004 nr 2
bp2004b.pdf 2,06 MB
Bergensposten nr 1/2005
Framsidebilde til Bergensposten 2005 nr 1
bp2005a.pdf 1,21 MB
Bergensposten nr 2/2005
Framsidebilde til Bergensposten 2005 nr 2
bp2005b.pdf 779,07 kB
Bergensposten nr 3/2005
bp2005c.pdf 1,53 MB
Bergensposten nr 1/2006
Framsidebilde til Bergensposten 2006 nr 1
bp2006a.pdf 1,11 MB
Bergensposten nr 2/2006
Framsidebilde til Bergensposten 2006 nr 2
bp2006b.pdf 1,70 MB
Bergensposten nr 3/2006
Framsidebilde til Bergensposten 2006 nr 3
bp2006c.pdf 2,05 MB
Bergensposten nr 1/2007
Framsidebilde til Bergensposten 2007 nr 1
bp07aweb.pdf 1,96 MB
Bergensposten nr 2/2007
Framsidebilde til Bergensposten 2007 nr 2
bp07bweb.pdf 2,14 MB
Bergensposten nr 3/2007
Framsidebilde til Bergensposten 2007 nr 3
bp07c.pdf 1,29 MB
Bergenposten nr 1/2008
Framsidebilde til Bergensposten 2008 nr 1
bp08a.pdf 1,47 MB
Bergenposten nr 2/2008
Framsidebilde til Bergensposten 2008 nr 2
bp08b.pdf 1,88 MB
Bergenposten nr 3/2008
Framsidebilde til Bergensposten 2008 nr 3
bp08cweb.pdf 1,63 MB
Bergensposten nr 1/2009
bp09aweb.pdf 1,58 MB
Bergensposten nr 2/2009
Framsidebilde til Bergensposten 2009 nr 2
bp09b-web.pdf 2,01 MB
Bergensposten nr 3/2009
Framsidebilde til Bergensposten 2009 nr 3
BP09c.pdf 2,89 MB
Bergensposten nr 1/2010
Bergensposten nr 1/2010
bp10aweb.pdf 2,02 MB
Bergensposten nr 2/2010
Forsiden til bergensposten nr 2/2010
bp10bweb.pdf 1,89 MB
Bergensposten nr 3/2010
Forsiden til bergensposten nr 3/2010
bp10c.pdf 814,16 kB
Bergensposten nr 1/2011
Forsiden til bergensposten nr 1/2011
Bergensposten 1/2011
Bergensposten nr 2/2011
Forsiden til bergensposten nr 2/2010
Bergensposten 2/2011
Bergensposten nr 3/2011
Forsiden til bergensposten nr 3/2011
Bergensposten 3/2011
Bergensposten nr 4/2011
Bergensposten nr 4/2011
Bergensposten 4/2011
Bergensposten nr 1/2012
Framsida til Bergensposten nr 1/2012
Bergensposten 1/2012
Bergensposten nr 2/2012
Framsida til Bergensposten nr 2/2012
Bergensposten 2/2012
Bergensposten nr 3/2012
Framsida til bergensposten nr 3/2012
Bergensposten 3/2012
Bergensposten nr 1/2013
Forsiden til bergensposten nr 1/2013
Bergensposten 1/2013
Bergensposten nr 2/2013
Framsida til Bergensposten nr 2/2013
Bergensposten nr 2/2013
Bergensposten nr 3/2013
Bergensposten nr 3, 2013. Forsiden
Bergensposten nr 3/2013
Bergensposten nr 1/2014
Framsiden av Bergensposten nr 1 2014
Bergensposten nr 1/2014
Bergensposten nr 2/2014
Framsiden av Bergensposten nr 2 2014
Bergensposten nr 2/2014
Bergensposten nr 3/2014
Framsida til Bergensposten nr 3/2014
Bergensposten nr 3/2014
Bergensposten nr 4/2014
framsida til bergensposten nr 4, 2014
Bergensposten nr 4/2014
Bergensposten nr 1/2015
Framsida til Bergensposten nr 1 for 2015
Bergensposten nr 1/2015
Bergensposten nr 2/2015
Framsida til Bergensposten nr 2 for 2015
Bergensposten nr 2/2015
Bergensposten nr 3/2015
Bergensposten - forside, lite format
Bergensposten nr 3/2015
Bergensposten nr 4/2015
Bergensposten nr 4/2015
Bergensposten nr 4/2015
Bergensposten nr 1/2016 Bergensposten nr. 1/2016