X Stort format

1 Plantegninger for skolebygg Plansjer for timefordeling og antall utenbys elever m.m. Enkelte plakater m.m.2 6 eksamensprotokoller for realskolen, ovenfor ført under VII.F.a. 36-37, 40-41, 44, 50