A Forhandlingsprotokoller

1 1827-1861
2 1861-1885
3 1885-1915
4 1916-1964
5 1964-1975

B Saker

1 1922-1923 Uttalelse om konsekvensene av fellesskole for piker og gutter
1947-1971