A Brevkopier

a Kopibøker

1 1826-1827 Journal 1810-1821 folio 1b-11a (inn- og utgående brev) og 1826-1827 f. 150a-158a Testimonier (på latin) er ført bakfra

2 1827-1843 Journal 1827-1832 folio 158b-177b, Inventarliste 1862-1897 folio 178a-ut

3 1845-1854

4 1854-1862

5 1862-1875

6 1875-1887

7 1887-1898

8 1898-1903

9 1900-1909

10 1909-1914

b Brevkopier Se også II.C.b Saker

1 1913-1931 Inkl. konsepter og 1915 inventarliste Inkl. noen saker 1930-1931

2 1932-1941 Inkluderer noen saker

3 1941-1947

4 1947-1950

5 1950-1953

6 1954-1957

7 1958-1961

8 1962-1966

9 1967-1970

10 1966-1969 Rundskriv til elevene, 1969-1971 Stensilerte skriv, 1970 Stensilerte skriv

B Journaler

- 1810-1821 Se kopibok 1 folio 1b-11a (inn- og utgående brev)

- 1826-1827 Se kopibok 1 folio 150a-158a

- 1827-1832 Se kopibok 2 folio 158b-177b 1 1845-1864

2 1864-1912

3 1912-1934

4 1934-1951

C Saker

a Saker. Diverse tema  

1 1966-1969 Rektorkollegiet, 1968-1972 Elevråd / elevvirksomhet

2 1968-1972 Elevråd

1970-1974 Klasseråd

3 1965-1972 Budsjett. Se også I.E.

4 1817-1968 Om skolebygg, rektorbolig, tomt. Reparasjoner, nybygg og inventar.Inkl. kart og tegninger. Se også

plantegninger i X.1 Stort format.

5 1899-1968 Innhold som i II.C.a.4 ovenfor. Inkluderer plantegninger og kart 1946-1955 Om utvidelse og modernisering, byens skolebehov, engelsklinje. 1956-1959 Nybygg og avhendelse av obligasjoner

6 1884-1885 Oppvarming og ventilasjon

1895-1896 Nye gulvfliser og trappe

1897-1914 Innberetninger

1898 Skoledagens lengde og inndeling

1927 Avskjed for rektor K. Brekke

1928,1938 Om malerier av rektorene Brekke og Holmboe

1928 Om skoleordningen. Den parlamentariske skolekommisjonen

1928-1935 Om ferien

1934 Assuranse

1939 Brann i skolens barakke (bilder, avisutklipp)

1940-1943 Aviser, rundskriv, notater

1926-1932 Kunst i skolen

7 1802-1974 Diverse, 1807-1945 Lover, reglementer, arbeidsinstrukser

8 1902-1973 Lover og reglementer, 1968-1973 5-dagers uke, 1967 Ettermiddagskolen

9 1966-1967 Voksenopplæringsrådet, 1966-1967 Kombinert undervisning. Brevskole, 1968 Voksenopplæring

10 1968-1969 - " -

- Reallinje med teknisk fag

1968 Forsøk innenfor rammen av Gjelsvikutvalgets innstilling

11 1968-1973 - " -

1968 Økonomi ved strukturforsøk

1969-1974 Forsøket under oppbygging

12 1969-1974 - " -

1969-1972 Vurdering av forsøket

1970-1972 Elevenes fordeling på grupper og fag. Lærernes ønskelister

13 1971-1973 Om eksamen ved reformgymnaset. Inkludert brevkopier

Om studiekompetanse for toårig kombinert grunnkurs og reformgymnas

14 - Informasjon om forsøksarbeid, hefte 19, 30 og 34

1967-1970 Innstillinger om forsøksplaner

1965 Utbyggingsplan for skoleverket i Bergen

1969 Innstilling om samordnet skoletilbud

1959 Plan for samlegymnas

1970 Plan for skoleverket i Bergen

15 1919-1959 Undervisningsplaner

1968-1971 Om de enkelte fag. Undervisningsplaner med mer Diverse fag, bedriftsøkonomi, filosofi, logikk.

16 Om de enkelte fag. Undervisningsplaner med mer Form og farge, drama, musikk, diverse fremmedspråk

17 Om de enkelte fag. Undervisningsplaner med mer Diverse fremmedspråk

18 Om de enkelte fag. Undervisningsplaner med mer Diverse fremmedspråk

19 Om de enkelte fag. Undervisningsplaner med mer Fysikk, geografi, kjemi, biologi, kroppsøving

20 Om de enkelte fag. Undervisningsplaner med mer Matematikk, naturfag

21 Om de enkelte fag. Undervisningsplaner med mer Norsk, litteratur Om de enkelte fag. Undervisningsplaner mm

22 Norsk, litteratur, psykologi, religion, rettslære

23 Om de enkelte fag. Undervisningsplaner med mer Samfunnsfag, historie, samfunnskunnskap

24 Om de enkelte fag. Undervisningsplaner med mer Samfunnskunnskap, sosialøkonomi, teknologi

Forsøksrådet for skoleverket: Forsøk med samordnet undervisningstilbud for aldersgruppen 16-19 år.

25 Diverse rapporter

26 Diverse rapporter

1970-1973 Læreruttalelser om fagplaner

1970-1973 Kurs, møter, konferanser

27 Forsøksrådet for skoleverket: Strukturforsøk i gymnaset

b Saker

1 1828

1842-1853

2 1854-1866

3 1867-1873 Inkl. J.F. Lampes manuskript til fortegnelse over skolens elever 1756-1780 med biografiske opplysninger. (Trykt i innbydelsesskrift til den off. eksamen 1868.)

4 1874-1879

5 1880-1883

6 1884-1887

7 1888-1894

8 1895-1899 1899 Kart over skoletomten jnr. 123

9 1900-1902

10 1903-1905

11 1906-1909

12 1910-1912

13 1913-1915

14 1916-1919

15 1920-1925

16 1926-1929

17 1930-1933, - 1930-1937 Se brevkopier

18 1934-1937

19 1938-1944 Inkludert brevkopier 1940-1944, fortegnelse over lærerne 1941/42 og 1943.

20 1941-1944

21 1945-1947 Inkludert brevkopier

22 1948-1952 Inkludert brevkopier

23 1953-1959 Inkludert brevkopier

24 1953-1964 Inkludert brevkopier

25 1956-1957 Inkludert brevkopier

26 1957-1958 Inkludert brevkopier. Inkludert svar fra skolene om departementets rundskriv om bygninger

27 1958-1959 Inkludert brevkopier

28 1959-1960 Inkludert brevkopier

29 1960-1961 Inkludert brevkopier

30 1960-1961 Inkludert brevkopier

31 1961-1962 Inkludert brevkopier

32 1962-1964 Inkludert brevkopier

33 1963 Inkludert brevkopier

34 1963-1964 Inkludert brevkopier

35 1964-1965 Inkludert brevkopier

36 1965-1966 Inkludert brevkopier

37 1966-1967 Inkludert brevkopier

38 1967-1969 Inkludert brevkopier

39 1968-1971 Inkludert brevkopier

40 1970-1972 Inkludert brevkopier

41 1945-1959 Kommuneadministrasjonen. Inkl. brevkopier

42 1945-1959 3. rådmann Inkludert brevkopier

43 1959-1969 Kommuneadministrasjonen Inkludert brevkopier

44 1941-1951 Departementet Inkludert brevkopier

45 1952-1959 Departementet. Inkludert brevkopier

1942-1947 Rundskriv fra departementet

46 1948-1957 Rundskriv fra departementet

47 1958-1964 Rundskriv fra departementet

48 1949-1972 Gymnasrådet. Inkl. brevkopier. Inkludert departementet 1968-1969

49 1969-1974 Gymnasrådet. Inkl. brevkopier: Klager, dispensasjoner, 1953-1973 Rundskriv fra gymnasrådet

50 1970-1973 Gymnasrådet., 1946-1947 Undervisningsrådet. Inkl. brevkopier

51 1946-1952 - " - - " -

52 1947-1957 - " - - " -

53 1958-1965 - " - - " -

54 1946-1956 Rundskriv fra Undervisningsrådet

55 1957-1964 - " -

II. D Attester og personalsaker. Inkl. attester om elevene

a Attester

1 1757

 - 1828-1841 Skrevet på latin, Se VIII.1 Elevstipend 1771-1805 u.å.

 1875-1901

 1916

 1926-1961 Inkl. bekreftelser

b Personalsaker

1 1842-1879, 1924-1937, 1933-1952

2 1926,1939, 1946-1948 Søknader til stillinger

3 1949-1965 Søknader til stillinger

4 1968 Søknader til stillinger

E Beskjeder til lærerne

1 1906-1911, 1912-1915, 1915-1922, 1922-1947

F Diverse

1 Skolens historie. Inkl. noe om lærere, kamferkisten, krigen, jordegods og kapital samt manuskripter av Steen

2 Skolens historie. Inkl. skolens gang 1927-1947, skoleminner ca. 1850- , diverse taler 1946-1968, Riecks dagbok 1813-1814.

3 Skolens historie. Inkl. om minnetavle, radioforedrag og avhandlinger av Johan Steen. Takkeskriv m.m. for Erichsens bok "Bergen Kathedralskoles historie" 1906, Byggets 100-års jubileum 1940, Skolens 800-års jubileum 1953

4 Skolens historie. Skolens 800-års jubileum 1953

5 1903-1978 Avisutklipp

6 u.å. Annonser og flygeblad om NS ca. 1933-1940