Flyttet til arkivet for Overfattigkommisjonen

Følgende 3 protokoller ble avlevert sammen med Katedralskolens arkiv, men er overført til Overfattigkommisjonens arkiv, som de tilhører:

  • Sesjonsprotokoll 1770-1804 (inkl. forhandlinger og kopibok) 
  • Journal, almisseprotokoll 1820-1823 Inkl. kirkeskriver " " 1823-1826 " " 
  • Journal 1809-1814 " 1826-1827

Journalene inneholder bl.a. fortegnelser over korrespondanse med skolens forstanderskap.

Om Katedralskolen i andre arkiv

Ved Statsarkivet i Bergen kan opplysninger om Bergen Katedralskole finnes i mange arkiver, for eksempel:

  • I tilknytning til Bispearkivet finnes bl.a. Regnskapsbok 1609-1737 Særlig om donasjoner til skolen og elevstipend. Denne protokollen må være den samme som i Erichsens bok 1906 nevnes oppbevart på Riksarkivet. Se også i bispearkivets saker og i domkapitlet.
  • Sangoppvartningens arkiv ca. 1840-1873. Sangoppvartningen var knyttet til Bergen katedralskole i inntil 1806. I Sangoppvartningens arkiv finnes ikke materiale fra den perioden.
  • Hos Stiftamtmannens arkiv finnes materiale om Katedralskolen bl.a. i lnr. 1024-1025, 1806-1816, 2090 og 2159-2160. Se også enkeltdokumenter og saker spredt både hos stiftamtmannen og i andre arkiver.