Kretsformannens arkivmateriale er i stor grad blandet med rektors arkivmateriale. Se også der.

A Brevkopier

a Kopibøker

1 1897-1903 Vedkommende middelskoleeksamen. Vedlegg.

b Brevkopier

1 1943-1945 Inneholder også jnr. 60/43 og 82/45 1949-1953 1953-1954 A-H

2 1953-1955 1955 A-G

3 1955 H-Ø

- 1956- Brevkopiene fortsetter i serien III.C Saker og brevkopier

B Journaler

1 1897-1904, 1942-1943, 1943-1946

C Saker og brevkopier

a Diverse

1 1942-1949 Om eksamensregnskap 1944

 1948-1954 Om eksamen 1960-1964

 1970 Søknad fra Danielsen skole om eksamensrett

b Om kretskartoteket m.m.

Jfr. VII.A.

1 1953-1963

2 1962-1965

3 1965-1968

4 1967-1973