A Brevkopier og konsepter

a Konsepter

1 1820-1839

2 1840-1856

b Kopibøker

1 1739-1778

2 1820-1825

3 1826-1830 Løst ark = delvis "register"

4 1830-1836

5 1836-1862

6 1862-1900

- 1911-1971 Se saker

B Journaler

1 1820-1825 Register ang. jordegodset

2 1825-1829

3 1829-1835

4 1835-1845

5 1845-1857

6 1857-1897

7 1898-1916

8 1906-1935 Utgående brev

9 1916-1942

10 1943-1946 Utgående brev

C Saker

1 1806-1849: Om sangoppvartningen og om skolens inntekter av begravelser og vielser. Innkreving av Reimers gjeld. 1832: Skifte etter kateket Hieronymus Reimers. 1837-: Dom i sak 11/1837 om felles regnskapsansvar for sorenskriver Leganger, stiftsprost Brun samt president Klagenbergs og professor, rektor Arentz’ bo etter borgermester Lunds kassemangel fra årene 1816-1829. Skolens fordring etter dom i sak 11/1837 Se også saker 1828-1835. 1847: Om kapellan Arentz regnskapsansvar og motkrav.
 2 1795-1824
 3 1825-1828 til jnr. 270/1828
 4 1828-1830 fra jnr. 272/1828
 5 1831-1832
 6 1833-1837
 7 1838-1841
 8 1842-1845
 9 1846-1850
 10 1851-1855
 11 1856-1862
 12 1863-1877
 13 1878-1886 1885 3 plantegninger over skolebygget
 14 1886-1894
 15 1894-1901 1897 Kart over Sjøfarendes fattighus' søndre linje, 1898 Kartforretning 1843 over skolens tomt 17. rode nr. 54, 1898 Kart over tomt vest for Kong Oscarsgt. med rektorbolig, 1900 Kart over tomten mellom Bispenggaten og kirkegården, 1901 Plantegning og tegning av rektorboligen, 1901 Kart over katedralskolens tomt og tilstøtende område
 16 1902-1911 1909 Branntakst for skolen
 17 1911-1971 Inkludert brevkopier Inkludert om nybygg, landsdelskole, arkiv

D Forhandlingsprotokoller

1 1807-1931

2 1932-1971

E Budsjett og regnskap

Se også under V Regnskapsføreren.

a Budsjettforslag Se også under II.C.a Rektor. Saker.

1 1900-1959 Se også II.C.a.3

b Regnskap. Måneds- og kvartalsekstrakter 1 1808-1810, 1813-1822 , 1830-1835

F Skoleprogram og årsberetninger

1 1833-1916

G Diverse

1 1915-1935 Om skolens eiendommer u.å. Diverse

1940-1971 Forstanderskapets medlemmer

Se også V Godsforvaltning.