A Manntallsprotokoller

a Skolens elever

Se og V.D.h Skolepenger: Elevfortegnelser

1 1747-1859 Årene angir elevenes første år på skolen

2 1860-1890 Fra 1870 med lnr. 1-981

3a 1883-1901 Lnr. 1- 673

3b 1883-1901 Registerbind til VI.A.a.3a

4 1901-1910 Lnr. 674-1399. Register

5 1909-1917 Lnr. 1400-2130. Register

6 1917-1923 Lnr. 2131- Register

7 1924-1929 Register

8 1929-1935 Register

9 1935-1941 Register

10 1942-1944 Register

11 1944-1947 Lnr. 1- 371 Register

12 1944-1963 Kartotek A-I

13 1944-1963 " J-Q

14 1944-1963 " R-Å

b Privatister

1 u.å. Navn, adresse, bilde

 2 u.å. - " -

 3 u.å. - " -

 4 u.å. - " -

 5 u.å. - " -

 6 u.å. - " -

 7 u.å. - " -

 8 1967-1971 Vitnemål m.m.

 9 1972 - " –

B Elevenes arbeid

a Prisoppgaver

1 1926-1948 Oppgavetekster

 1928-1938 Uttalelser om oppgavene u.å. Besvarelser

 2 1946-1947 Uttalelser om oppgavene, 1926-1940 Vurderinger av vinneroppgavene 1927-1941 Katalog over de belønnede prisoppgaver  

b Annet elevarbeid

1 u.å. Særoppgaver

2 1905 Tegneutstilling

3 u.å. 2 taler. Om elevenes taler se Erichsen: Bergen Katedralskoles historie s. 163, 1847-1848 Norske stiler: Ole Irgens

1903-1915 Norske stiler: E.B.Schielderup,S.Arntzen m.fl, 1808-1809 Skrivebok u.å. Oversettelser fra latin: P. Odland 1959 Elevøvelser i botanikk: Svein Gjesdal 4 1907 Undersøkelse om elevenes tidsbruk til lekselesing 25/2-2/3, 1907 Undersøkelse om elevenes tidsbruk til lekselesing 25/2-2/3 og 28/10-2/11, u.å. Arbeidsbyrden i gymnaset 1971 - " –

C Elevråd, elevforeninger m.m.

a Elevråd Se også II.C.a Rektor, saker, div. tema

1 ca. 1946 Statutter

1963-1973 Diverse

1966- Avisen Opiniones Felianae

b Elevsamfunnet Hugin

1 u.å. Lover for Hugin, 1946-1988 Fortegnelse over utlån fra Hugins arkiv u.å. Huginittermarsj. Skrevet 1882. 1940 Overlærer Jakob Bruuns studielegat. 1861-1862 Hugins avis I. Inseratprotokoll nr. 3 1863-1864 - " - nr. 5

2 1864 Hugins avis nr. 6 1864-1865 Hugins avis.

3 1885-1886 Hugins avis, 1912-1913 Hugins avis, 1914-1915, 1918-1919, 1949-1950. 4 1950-1952, 1952,1955-56, 1952-1953, 1956-1957, 1957-1958

5 1903-1960 Hugins avis II, ca. 1909 Pøbelens Mirabeau

6 1917-1919 Referatprotokoll

- En bok om Hugin i hundre år. Artianersamfunnet på Bergen Katedralskole 1860 3. april 1960. Utgitt 1960.

- Nordahl Grieg og Hugin. Utgitt 1960.

- Dikt 1915-1927. Gymnasiesamfunnet Hugin.Utgitt u.å.

- Manus til "En bok om Hugin i hundre år".

7 - Manus til "En bok om Hugin i hundre år". - Diverse om "En bok om Hugin i hundre år". 1930,1935 Jubileumstelegrammer og sanghefter ved Hugins 70 og 75 års jubileum

1960 100-års jubileet for Hugin

1978 Skolens 825-års jubileum

1915-1966- Diverse

c Andre elevforeninger og elevpublikasjoner

1 1847-1848 Den litterære forening, 1907 Foreningen "Skuld". Referatprotokoll 1907 Stilken, ca. 1912 Foreningen "Skuld", 1915-1916 Diskusjonsklubben "Apollo", 1931-1932 Stenpukkeren, 1931 Russeavis, 1936-1939 Russeavis, 1929-1932 Russeviser

1934,1936 Russeviser, 1945-1946 Vindusposten's julenummer. Realklasse 1b, 1951-1952 Alltingske tidende

2 1945-1970 Katedralskolens idrettslag. Kassabok 1947-1951 Realskolesamfunnet "Mime". Kassabok

D Elevenes helse

1 1897 Om elevenes tannhelse 1898-1930 Legeprotokoll. Kommentarer om elevenes helsetilstand, 1944-1964 Legeprotokoll, 1918-1940 Skolelegen. Diverse, 1935-1939 Skolelegesjefens årsberetninger

E Klassedagbøker

1 1805-1807 Seminarium Fredericianum. Inkludert lysregnskap 1806-1813 og om lasarett på Sem. Fred. 1807- . 1846-1862

2 1869-1876, 1900-1905

3 1903-1907

4 1906-1907, 1924-1925, 1928-1929

5 1940-1941

6 1941-1944

7 1942-1944

8 1944-1946

9 1945-1954

10 1946-1954

11 1947-1954

12 1948-1953

13 1949-1954

14 1950-1954

15 1951-1955

16 1954-1956

17 1955-1957

18 1956-1958

19 1957-1959

20 1958-1960

21 1959-1961

22 1960-1962

23 1961-1962

24 1962-1963

25 1963-1964

26 1964-1965

27 1965-1966

28 1966-1967

29 1967-1968

30 1968-1969

31 1969-1970

32 1970-1971

33 1971-1972

34 1972-1973

35 1973-1974

F Klasseprotokoller (karakterprotokoller)

1 1807-1876

2 1869-1878

3 1870-1876

4 1876-1882

5 1882-1887

6 1888-1891

7 1890-1892

8 1891-1895

9 1894-1899

10 1898-1901

11 1910-1911 kun klasse IIb

12 1918-1921 Sløyd

13 1921-1922

14 1922-1923

15 1923-1924

16 1927-1928 I

17 1927-1928 II

18 1928-1929 I

19 1928-1929 II

20 1929-1930 I

21 1929-1930 II

22 1930-1931 I

23 1930-1931 II

24 1931-1932 I

25 1931-1932 II

26 1932-1933 I

27 1932-1933 II

28 1933-1934

29 1933-1935

30 1933-1939

31 1934-1935

32 1934-1936

33 1935-1936

34 1935-1937

35 1935-1938

36 1936-1937

37 1936-1938

38 1937-1938

39 1937-1940

40 1938-1939

41 1938-1940

42 1939-1940

43 1939-1942

44 1939-1943

45 1940-1943

46 1940-1944

47 1941-1945

48 1943-1946

49 1944-1949

50 1945-1954

51 1946-1948

52 1946-1949 I

53 1946-1949 II

54 1946-1950

55 1949-1953

56 1949-1954 I

57 1949-1954 II

58 1950-1952

59 1951-1952

60 1952-1953

61 1953-1954

62 1954-1955

63 1955-1956

64 1956-1957

65 1957-1958

66 1958-1959

67 1959-1960

68 1960-1961

69 1961-1962

70 1962-1963

71 1963-1964

72 1964-1965

73 1965-1966

74 1966-1967

75 1967-1968

76 1968-1969

77 1969-1970

78 1970-1971

79 1971-1972

80 1972-1973

81 1973-1974

G Gymnastikkprotokoll

1 1901-1905

H Karakterbøker

1 1810-1816 Arent W. Greve, gave 1937 fra Anna Greve f. Gade 1810-1817 Christen Heiberg. Ekstraktavskrift

u.å. Ubrukte eksempler

2 1951-1971

3 1955-1971

I Fraværsprotokoller

1 1898-1900

1902-1903

1917/18,1935

J Pensumbøker Se også VII.F.c

1 1898-1949

2 1930-1971

3 1963-1972